Nieuws

Publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen.

Beslissingen van 25 maart

Eén logo en huisstijl voor één lokaal bestuur (gemeente en OCMW), aannemer voor fietspad Steenweg Astene ... - Klik voor meer info

Afschaffing voetwegen 36, 142 en 143

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Nazareth maakt bekend dat een onderzoek de commodo et incommodo is geopend aangaande de afschaffing...