Minder Mobielen Centrale

Als je je niet of onvoldoende kan verplaatsen om op familiebezoek te gaan, een dokter te consulteren of boodschappen te doen, schrijf je dan in bij de Minder Mobielen Centrale. Deze dienstverlening is voor mensen met een beperkt inkomen.

Beschrijving

De MMC biedt vervoer aan personen met mobiliteitsproblemen en met een beperkt inkomen. Dikwijls gaat het om oudere mensen, mensen met een handicap, of mensen die geen auto bezitten en zich geen taxi kunnen veroorloven. Door hen goedkoop vervoer aan te bieden, halen we hen uit hun sociaal isolement.

Deze dienstverlening wordt georganiseerd met medewerking van vrijwillige chauffeurs. De meest gevraagde ritten zijn voor familiebezoek, boodschappen, een kappersbezoek of voor een consultatie bij de dokter.

Doelgroep

Inwoners met vervoersproblemen en een beperkt inkomen.

Voorwaarden

 • Jouw inkomen is niet hoger dan 2 keer het leefloon van de categorie waartoe je behoort. De categorie wordt bepaald door je gezinssamenstelling.
 • Je kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer door ziekte, ouderdom of handicap. 

Procedure

Stap 1. Lidmaatschap aanvragen

Je kan op verschillende manieren lid worden van de Minder Mobielen Centrale. Als je dat wenst, kan de maatschappelijk werker ook op huisbezoek komen.

 • Telefoon: 09 382 81 10
 • E-mail: mmc@nazareth.be
 • Sociaal huis: Zwanestraat 30

Stap 2. Rit aanvragen

Eens je lid bent, kan je ritten aanvragen. Vraag een rit minstens 2 werkdagen op voorhand aan:

 • Telefoon: 09 382 81 10
 • E-mail: mmc@nazareth.be
 • Onthaal in het sociaal huis

De chauffeur komt je op het afgesproken tijdstip ophalen aan de woonplaats en brengt jou naar de afgesproken plaats.

Op het einde van de rit betaal je de onkostenvergoeding voor het aantal gereden kilometers, en eventueel een "koffievergoeding". 

Bedrag

 • Het lidgeld bedraagt 10 euro per jaar, voor koppels is dit 15 euro per jaar.
 • Als je na 1 juli inschrijft, betaal je de helft van dit lidgeld: 5 euro als individu en 7,50 euro als koppel. 
 • Na elke rit betaal je 0,33 euro per kilometer rechtstreeks aan de chauffeur. Het aantal te betalen kilometers begint vanaf de woonplaats van de chauffeur en terug.
 • Je betaalt ook voor eventuele bijkomende kosten zoals een parkeerticket.
 • Als je aan de chauffeur vraagt om langer dan een uur te wachten, mag die een koffievergoeding vragen. 

Nodig

 • Jouw recentste aanslagbiljet van de belastingen.
 • Als je een verhoogde tegemoetkoming krijgt, bezorg ons dan een klevertje van de mutualiteit.
Openingsuren en contact

Minder Mobielen Centrale

Sociaal Huis
Zwanestraat 30
9810 Nazareth
België
Tel. 09 382 81 10
Nu gesloten