Aanpassing bomenrij in de Ten Edestraat

  • 3 juli 2020

De bomen langs de Ten Edestraat bepalen het groene karakter van de straat, maar zorgen ook voor hinder. Het lokaal bestuur past de bomenrij en de bermen aan, opdat de bomen meer ruimte krijgen en de wortels minder opwaarts drukken.

Lees hier de bewonersbrief met alle informatie over de werken:

pdf bestand200623 - bewonersbrief_ondertekend.pdf (1.84 MB)