Aanvullende personenbelasting

Beschrijving

Voor de aanslagjaren 2020-2025 wordt een aanvullende belasting geheven op de personenbelasting ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.

 

Belastingreglement goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2019, publicatiedatum 22 december 2019.

Bedrag

Aanvullende belasting van 6,9%

Openingsuren en contact

Belastingen

Gemeentehuis
Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 49 63
Nu open
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak