Actuaforum: een terugblik

  • 13 februari 2020

Het Actuaforum is een nieuw initiatief in Nazareth, waarin de gemeenteraad actief betrokken wordt bij actuele beleidsthema’s. Door inhoudelijk over het beleid te debatteren en tijdig in te spelen op veranderingen in de samenleving, bepalen de raadsleden de juiste prioriteiten.

Eerste editie

Op woensdag 22 januari 2020 vond het eerste Actuaforum plaats. De raadsleden praatten in kleine groepen over het recent goedgekeurde meerjarenplan. Ze hielden de vele acties tegen het licht en onderzochten welke plannen pasten bij de criteria voor een participatief traject.

Uit drie voorstellen selecteerde de kerngroep de actie ‘het recreatietoerisme faciliteren door tegen 2025 drie beweegroutes te creëren’. Deze actie hoort bij de doelstelling ‘een toegankelijk groenblauw netwerk creëren’.

Het Actuaforum viel bij de gemeenteraadsleden in de smaak. Benieuwd welk traject hierop volgt? We houden je op de hoogte via deze infokrant en de digitale nieuwsbrieven.

Enkele sfeerbeelden
Terugblik Actuaforum 1
Terugblik Actuaforum 2
Terugblik Actuaforum 3
Terugblik Actuaforum 4
Terugblik actuaforum 5
Terugblik actuaforum 6
Terugblik Actuaforum 6