Afschaffing voetwegen 36, 142 en 143

  • 4 april 2019

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Nazareth maakt bekend dat een onderzoek de commodo et incommodo is geopend aangaande de afschaffing van het tracé van voetweg nr. 36 en 143 en de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 142 te Nazareth.

De plannen liggen ter inzage in het gemeentehuis van Nazareth, Dorp 1 - loket stedenbouw - vanaf 10 april 2019 tot en met 9 mei 2019, tijdens de openingsuren.

Tijdens deze periode kunnen eventuele bezwaren en opmerkingen schriftelijk worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 9810 Nazareth.