Asbest

Beschrijving

Asbest brengen naar het recyclagepark

Eén keer in de maand, gewoonlijk op maandagvoormiddag, kan je verpakte asbest afleveren in de betaalzone.
Opgelet: Je asbest moet verpakt aangeleverd worden, hiervoor moet je vooraf platenzakken ophalen bij de parkwachter. In een zak kunnen maximaal 2 platen.

Op dat moment mag je geen ander afval in de betaalzone deponeren. De gratiszone blijft wel volledig toegankelijk.
Raadpleeg je afvalkalender voor de juiste data.

Je kan per gezin per jaar 200 kg asbest gratis afleveren.
Daarna betaal je het standaard tarief van de betaalzone (min. 0,03 euro/kg).

Bronophaling asbest aan huis bij particulieren

LET OP: de verkoop van zakken is nog steeds mogelijk. De ophaling aan huis wordt in februari 2021 terug hervat.

Wij verkopen asbestplatenzakken en bigbags zodat je correct en veilig asbesthoudende materialen kan verwijderen en verwerken.

De aankoopprijs van € 30 per zak of bigbag is inclusief ophaling aan huis en professionele verwerking van het asbest. Per ophaaladres ontvang je ook 2 gratis veiligheidskits. Het aantal zakken wordt beperkt tot 2 per ophaaladres.

De asbestzakken worden opgehaald aan huis, telkens in de laatste werkweek van de maand. Hiervoor moet je vooaf een afspraak maken via het webformulier. Heb je vragen over de ophaling, contacteer IVM via 09 218 90 17 of asbest@ivmmilieubeheer.be

Meer informatie over de aankoop van de asbestzakken.

Bronophaling van asbestcementgolfplaten in containers voor landbouwers

Vanaf mei 2020 gaat I.V.M. van start met een asbestproject voor landbouwers, nl. bronophaling van asbestcementgolfplaten in containers.

Je betaalt € 170 per container. Deze aankoopprijs is inclusief levering, ophaling en professionele verwerking. Bij elke aankoop krijg je 2 gratis beschermingskits.

Per ophaaladres kunnen maximaal 2 containers besteld worden. Nadat de bestellingen is voltooid zal IVM je contacteren voor de levering en ophaling van de container(s).

Meer informatie over de aankoop van de asbestcontainers.

Milieu en economie
Gemeentehuis
Dorp 1
9810 Nazareth
België
09 396 46 70
Recyclagepark
Sticheldreef 3 A
9810 Nazareth
België
09 371 42 35
13:00 - 18:45
(in de winter gesloten op donderdag)
13:00 - 19:45
(in de winter open tot 17:45)
09:00 - 18:45
(in de winter open tot 17:45)
Gesloten
09:00 - 11:45
Gesloten
09:00 - 18:45
(in de winter open tot 17:45)
Warning 1 november - 2 november gesloten
gebruik asbestzakken