Belasting op administratieve prestaties

Beschrijving

De gemeente heft een belasting op de afgifte van enkele administratieve stukken.

Belastingreglement goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2019, publicatiedatum 22 december 2019.

Doelgroep

Alle inwoners en niet-inwoners, die aan de gemeente bepaalde administratieve prestaties of documenten vragen, zoals bepaald in het belastingreglement.

Procedure

Betaling

Je betaalt de belasting bij aanvraag van het administratieve document. Je krijgt hiervan een ontvangstbewijs.

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn volmachthouder kan een ondertekend en gemotiveerd bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen of per post versturen. Het bezwaar moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van betaling van de belasting.

Bedrag

Identiteitsbewijzen

 • Elektronische identiteitskaarten en elektronische vreemdelingenkaarten: 2 euro belasting, verhoogd met de kostprijs van de kaart aangerekend door de FOD Binnenlandse zaken, afgerond naar boven tot een geheel getal.
 • Kinderidentiteitsbewijzen: 0 euro belasting, verhoogd met de kostprijs van het kinderidentiteitsbewijs aangerekend door de FOD Binnenlandse zaken en afgerond naar boven tot op de euro.

Reispassen

 • Voor personen ouder dan 18 jaar: 10 euro, verhoogd met de kostprijs van de reispas aangerekend door de FOD Buitenlandse zaken en afgerond naar boven tot op de euro.
 • Voor personen jonger dan 18 jaar: 5 euro, verhoogd met de kostprijs van de reispas aangerekend door de FOD Buitenlandse zaken en afgerond naar boven tot op de euro.

Rijbewijzen

 • Rijbewijzen, voorlopige rijbewijzen en internationale rijbewijzen: 5 euro, verhoogd met de kostprijs van het rijbewijs aangerekend door de FOD Mobiliteit en afgerond naar boven tot op de euro.

Trouwboekjes

 • 30 euro voor de afgifte van een trouwboekje.

Attesten van immatriculatie

 • 5 euro voor de eerste afgifte, vernieuwing, verlenging of vervanging.
 • 6,25 euro voor elk duplicaat.

Conformiteitsattest

 • 60 euro voor de afgifte van een conformiteitsattest.

Voornaamswijziging

 • 50 euro voor een voornaamswijziging

Heraanvraag PUK-code

 • 5 euro voor de heraanvraag van een PUK-code
Openingsuren en contact

Belastingen

Gemeentehuis
Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 49 63
Nu open
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak