Beleidsverklaring van de coalitie

 • 3 januari 2019

De coalitie van CD&V en sp.a-groen heeft haar beleidsverklaring voorgesteld op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad op woensdag 2 januari 2019. Deze tekst legt inhoudelijke accenten voor de nieuwe bestuursperiode, waarbij de voltallige gemeenteraad uitgenodigd wordt om actief deel te nemen aan het beleidsproces.

Integrale tekst

pdf bestandBeleidsverklaring 01-01-2019.pdf (784 kB)

De beleidsverklaring in het kort

Vier belangrijke werksporen zijn:

 1. Doorgedreven communicatie, inspraak en participatie om de dienstverlening voor en de betrokkenheid van de inwoners te vergroten.
 2. Consequente toepassing van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) in alle beleidsdomeinen van het lokaal bestuur.
 3. Efficiënt financieel beleid om ruimte te creëren voor nieuwe projecten en dienstverlening.
 4. Verdere digitalisering van de werking. De medewerkers moeten optimaal uitgerust worden om de inwoners vlot en efficiënt te kunnen helpen.

Drie grote thema's zijn:

 1. Beheersing en waardering van klimaat en open ruimte, met onder meer: de uitvoering van het klimaatactieplan, de realisatie van RUP Sterrenbos, de professionele aanpak van het groenonderhoud, dierenwelzijn, ondersteuning van de landbouwsector, behoud van het plattelandskarakter voor toeristische recreatie, de ontwikkeling van een detailhandelsplan en een bedrijfsvriendelijk klimaat.
   
 2. Sociaal beleid vóór verbinding en tegen vereenzaming, met onder meer: een toegankelijk sociaal huis als centraal aanspreekpunt, buurtgerichte zorg, de uitwerking van het label 'gezonde gemeente', de nieuwe eerstelijnszone Schelde-Leie, de gevarieerde ondersteuning van de vele actieve verenigingen. En ook: het halen van het label 'kindvriendelijke gemeente' met meer inspraak voor kinderen en jongeren, het actualiseren van het pedagogisch project en het streven naar toonaangevende kwaliteitsvolle scholen.
   
 3. Garantie op veiligheid thuis en onderweg, met onder meer: een kwaliteitsvolle politie- en BIN-werking, samenwerking met verkeersdeskundigen voor meer leefbaarheid in de straten, herziening van het mobiliteitsplan en fietsbeleidsplan op basis van actuele inzichten, uitwerking van een voetpadenplan, versterking van het openbaar vervoer en veilig fietsverkeer.

In 2019 werkt de bestuursploeg een beleidsprogramma uit voor 2020-2025. Dit zal verlopen in samenspraak met de bevolking, verenigingen, bedrijven en gemeenteraad, met als doelstelling een bloeiende toekomst voor onze moderne en dynamische gemeente.