Bemiddeling bij huurconflicten in coronatijden

  • 18 mei 2020

In het decreet van 8 mei 2020 gaf het Vlaams Parlement tijdelijk een bijkomende bevoegdheid aan de Vlaamse Ombudsdienst. Deze dienst mag nu bemiddelen tussen private huurders en verhuurders van een woning als zij problemen ondervinden als gevolg van de coronacrisis. Bijvoorbeeld betalingsproblemen, discussie over (dringende) herstellingen, onenigheid bij aanvang of afloop van het huurcontract, verhuisproblemen ...  
 
Als huurder en verhuurder er samen niet uit raken, kan de ombudsman bemiddelen.
 
De ombudsman komt niet op voor de belangen van de huurder of de verhuurder, en hij is ook geen rechter. Hij zal beide partijen helpen om op korte termijn (binnen de maand) tot een akkoord te komen, dat rekening houdt met de rechten en belangen van beide partijen. Natuurlijk moeten beide partijen minstens open staan voor overleg.    
Dit bemiddelingsaanbod geldt enkel voor de huur van een woning. Studentenkamers of handelshuur komen niet in aanmerking.

Een gedetailleerde uitleg over de private huurbemiddeling vind je hier.