Beslissingen van 11 maart

  • 14 maart 2019

De burgemeester en schepenen namen onder meer deze beslissingen op 11 maart 2019.

Wagenschot maakt kunstwerk van zwerfvuil

In april houden we een grote schoonmaak in de gemeente en organiseren we een campagne tegen zwerfvuil. Het pedagogisch centrum Wagenschot maakt een kunstwerk, het lokaal bestuur leent twee zwerfvuilboxen van stad Deinze en in de beide dorpskernen zullen we zwerfvuilslangen hangen. Op naar een kraaknet Nazareth!

Verledding van de openbare verlichting

Sinds mei 2018 vervangen we stelselmatig alle armaturen op de openbare weg door led-verlichting. Dat is energiezuiniger en zal de CO2-uitstoot van het lokaal bestuur met 15 % verminderen. Doordat de nieuwe armaturen het licht efficiënter verspreiden, zijn er minder palen nodig en schuiven de palen soms enkele meters op.

Monumentenverlichting gaat uit op 30 maart

Tijdens Earth Hour doven we één uur lang de monumentenverlichting. Hiermee vragen we aandacht voor de de effecten van de klimaatverandering: een wereldwijde campagne van de Wereld Natuur Fonds. Wil je ook een krachtig signaal geven? Doof dan je gevel- en tuinverlichting en zelfs je binnenverlichting op zaterdag 30 maart van 20:30 tot 21:30. Maak er een gezellig uurtje bij kaarslicht van!

Verscherpt toezicht op blauwe zone

Het parkeerbedrijf OPC heeft in februari extra gecontroleerd op het parkeren in de blauwe zone op het Dorp. Dit leidde tot gemiddeld 7 retributies per dag. Kort parkeren is noodzakelijk om altijd voldoende parkeerplaatsen bij de handelszaken te hebben. OPC zal de volgende maanden evenveel controles blijven uitvoeren, niet enkel op het Dorp maar ook in de andere blauwe zones.

Gezondheidsenquête in het najaar

De Vlaamse overheid ontwikkelde een gezondheidsenquête voor lokale besturen. We gaan hierop in en zullen de enquête in het najaar van 2019 versturen naar een steekproef van de Nazarethse bevolking. We werken hiervoor samen met Logo Gezond+ en de wetenschappers van Sciensano. De resultaten moeten ons helpen om een goed gezondheidsbeleid te voeren.

We promoten de korte keten

In Nazareth werken veel land- en tuinbouwers, maar hun producten worden weinig in de gemeente zelf verkocht. Nochtans past het kopen van lokale producten (korte keten) bij een duurzaam koopgedrag:

  • Rechtstreeks bij de boer kopen is goed voor het milieu. Het transport van de voeding zorgt voor veel uitlaatgassen en door lokaal te eten, spaar je die kilometers uit.
  • Bovendien krijgt de boer een correcte prijs. Op die manier steun je de lokale landbouw, die anders dreigt te verdwijnen.
  • Je koopt kraakverse groenten die nog vol vitamines zitten en langer bewaren.
  • Het aanbod volgt het ritme van de seizoenen en zo ontdek je nieuwe groenten en fruit.
  • Via de korte keten kan de landbouwer de prijs en het aanbod zelf bepalen en ziet hij of zij meer waardering voor zijn of haar werk.

Om de korte keten te promoten, zullen we heel wat acties organiseren, zowel voor landbouwers als voor hun mogelijke klanten: dat zijn alle inwoners. In mei 2019 beginnen we met een informatieronde bij het eigen personeel.

Informatie over het beleid van Nazareth.