Beslissingen van 18 februari

  • 21 februari 2019

De burgemeester en schepenen namen deze beslissingen op 18 februari 2019.

Detailhandelsplan

We stellen ons kandidaat als pilootgemeente voor het opmaken van een detailhandelsplan voor Nazareth. Dit is een project van Veneco, de provincie en Unizo Oost-Vlaanderen. 

Als we geselecteerd worden, gaan we in samenwerking met vzw Econa alle betrokken partijen benaderen. Via een participatietraject met de handelaars en ondernemers maken we een analyse van de detailhandel en vormen we een visie, om uiteindelijk tot een actieplan met kernversterkende maatregelen te komen.

Meerjarenplan 2020-2025

In 2019 stellen we een meerjarenplanning op voor de volgende zes jaren. Dit verloopt in verschillende fasen. We beschikken al over de beleidsverklaring van het bestuur en de omgevingsanalyse van de administratie.

Nu bereiden we het participatietraject voor, met name een grote bevolkingsbevraging in mei-juni en meerdere participatiesessies in september-oktober. Tegelijk zullen we de komende weken en maanden een strategische beleidsvisie bepalen om daaraan later concrete actieplannen aan te koppelen.

Bij de definitieve keuzes houden we rekening met de resultaten van het participatietraject. Tot slot bekijken we welk budget hiervoor nodig is en stellen we een realistische begroting op voor de periode 2020-2025.

Adviesraden

Het college neemt kennis van de verslagen van de adviesraden. Op 18 februari stonden de verslagen van de jeugdraad, het beweeg- en sportplatform en de ouderenraad op de agenda. De jeugdraad werkt aan een inspraakproject voor kinderen en jongeren.

Trage wegen

Voor de uitvoering van ons tragewegenplan krijgen we ondersteuning van de provincie en vzw Trage Wegen. De provincie draagt het grootste deel van de ondersteuningskosten en vraagt aan het lokaal bestuur een bijdrage van 1500 euro exclusief btw.

Gevelbehandeling sporthal

De gevels van de grote  sporthal die bestaan uit architectonisch beton, zijn op vele plaatsen sterk verontreinigd. Vuil en stofdeeltjes nestelen zich in de minuscule krimpscheurtjes in het beton.

Het autonoom gemeentebedrijf heeft een aannemer de opdracht gegeven de gevels te reinigen en aansluitend te behandelen met een beschermende en waterafstotende gel.

Informatie over het beleid van Nazareth.