Beslissingen van 18 maart

  • 1 april 2019

De burgemeester en schepenen namen onder meer deze beslissingen op 18 maart 2019.

Werken in Oudenaardseheerweg en Schraaienstraat

Eandis voert in april werken uit in de berm van de Oudenaarseheerweg en de Schraaienstraat, namelijk een onderboring zonder het openbreken van de rijbaan. Het verkeer wordt geregeld met voorrangsborden B19/B21. Het lokaal bestuur kent hiervoor een signalisatievergunning toe aan BMS Systems.

Ecologisch waardevolle bermen

Krinkels nv zal onze ecologisch waardevolle bermen maaien in het voorjaar en het najaar. Dit zijn de bermen in de Biezenstraat, Klapstraat, Kortrijkseheerweg, Sticheldreef, Langedreef en Dennenbosdreef. De aannemer moet zorgvuldig werken, want hij moet de waardevolle planten sparen: bijvoorbeeld schermhavikskruid, dolle kervel, pijpenstrootje en andere.

GAS-boetes voor verkeersovertredingen

Sommige verkeersovertredingen worden niet door de politie maar wel door de sanctionerend ambtenaar van de provincie vastgesteld. Het lokaal bestuur krijgt regelmatig een overzicht van de vaststellingen. Verschillende chauffeurs kregen een geldboete voor het stilstaan op een fietspad of verkeersgeleider of voor het parkeren op een parkeerplaats die voorbehouden is voor personen met een handicap.

Vieringen van de huwelijkjubilea

We organiseren regelmatig een kleine plechtigheid voor koppels die 50, 60 of 65 jaar getrouwd zijn. Op de zitting van het college worden de data hiervoor vastgelegd. Wie dat wenst, verschijnt later met een foto in de infokrant.

Tournée Pédale

De vereniging Beweging.net Nazareth-Eke krijgt de toelating om flyers aan fietsen en auto's te hangen. Op die manier steunen we hun actie 'Tournée Pédale'.

Naar een optimale dienstverlening

Het personeel staat dagelijks ten dienste van de inwoners en andere klanten. We blijven dan ook permanent bijsturen om zo klantgericht mogelijk te werken. In deze legislatuur zetten we hier extra op in. Het college en het managementteam gaan op werkbezoek bij voorbeeldgemeenten, volgen opleidingen en ontwikkelen samen met het personeel een optimaal dienstverleningsmodel.

Kwaliteitshandboek voor de kinderopvang

Het IBO (initiatief buitenschoolse opvang) heeft een kwaliteitshandboek opgesteld. Dit is een leidraad voor de verantwoordelijken van de binnen- en buitenschoolse kinderopvang. In het handboek lees je de missie, de waarden, de pedagogische visie en de visie over de betrokkenheid van ouders. Ook de structuur van de organisatie, de doelstellingen en de opdrachten van de personeelsleden zijn beschreven.

Informatie over het beleid van Nazareth.