Beslissingen van 25 februari

  • 26 februari 2019

De burgemeester en schepenen namen onder meer deze beslissingen op 25 februari 2019.

Werken op het Dorp

Er zijn herstellingswerken nodig aan de drempel achter de kerk. De werken starten normaal op 4 maart en zullen ongeveer 1 week duren. Tijdens de uitvoering wordt het eenrichtingsverkeer op het Dorp volledig opgeheven, inclusief Langemunt. Het voetpad ter hoogte van de werken blijft toegankelijk.

Fietspaden 's Gravenstraat

In tegenstelling tot een eerder bericht, zullen de verhoogde fietspaden in de 's Gravenstraat niet verlaagd worden op de kruispunten. De mogelijke hinder voor het autoverkeer weegt niet op tegen de voordelen voor de fietsers. De kleine drempel werkt namelijk vertragend bij het binnenrijden van een zone 30. Bovendien is een aanpassing erg duur en zou het de uitvoering van de werken in de 's Gravenstraat vertragen.

Inspecties woonzorgcentrum

Het woonzorgcentrum Wielkine kreeg onaangekondigd bezoek van het Agentschap zorg en gezondheid op 9 januari 2019. De keuken kreeg ook een onaangekondigd bezoek van het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen op 1 februari 2019. Er zijn een beperkt aantal opmerkingen gemaakt, die de directie ter harte neemt.

Zorgband

Het lokaal bestuur moet tegen juni 2019 beslissen of het woonzorgcentrum Wielkine overgedragen wordt naar de Zorgband. De Zorgband is een instantie die woonzorgcentra van meerdere steden en gemeenten in onze regio zal beheren. Het lokaal bestuur onderhandelt verder over de voorwaarden.

Inspraak in het meerjarenplan

Public Minds uit Izegem krijgt de opdracht om een enquête voor alle inwoners vanaf 16 jaar te organiseren. Hierbij voorzien zij ook een communicatiecampagne en in september-oktober verschillende participatiesessies. Dit traject is een onderdeel van de opmaak van de meerjarenplanning 2020-2025.

Stemhokjes en telbureaus

Voor de verkiezingen van 26 mei 2019 zijn de kieslocaties dezelfde als de vorige keer: sporthal (3), cc De Zwaan (2), cc Het Centrum (3), cc De Brouwerij (2) , wzc de Lichtervelde (1) en gemeenteschool Eke (2). Het tellen van de stemmen wordt georganiseerd op kantonniveau, waardoor de telbureaus verdeeld worden over Nazareth (in de sporthal), De Pinte en Sint-Martens-Latem. Het hoofdbureau is in het gemeentehuis van Nazareth.

Subsidies voor de oudercomités

Het lokaal bestuur geeft een jaarlijkse subsidie aan de ouderwerking van de scholen. Het bedrag wordt bepaald volgens het aantal leerlingen. In het totaal geven we dit jaar 29.337,50 euro aan 5 oudercomités.

Dierenartsen voor zwerfkatten

Nazareth werkt voor het behandelen van zwerfkatten samen met de vzw Kat zonder Dak. We hebben twee dierenartsen aangesteld, die de zwerfkatten controleren op ziektes en de gezonde zwerfkatten chippen en castreren of steriliseren.

Informatie over het beleid van Nazareth.