Beslissingen van 25 maart

  • 5 april 2019

De burgemeester en schepenen namen onder meer deze beslissingen op 25 maart 2019.

Logo en huisstijl

De integratie van gemeente en OCMW wordt doorgetrokken naar de huisstijl. Het college keurde het aangepaste logo en het huisstijlhandboek goed. Hierin zijn niet alleen de huisstijlkleuren en lettertypes vermeld. Ook tips voor toegankelijke taal, duidelijke lay-out en duurzame papierkeuzes komen aan bod.

Politieverordening voor Etixx Classic

Op 27 april 2018 vindt deĀ Etixx Classic plaats, een georganiseerde fietstocht voor kinderen, senioren, families en geoefenden, met start en aankomst op de sportsite. De organisatoren krijgen de toelating om de tocht te organiseren en te bewegwijzeren. De politieverordening somt op welke signalisatie, parkeergelegenheden en andere verkeersmaatregelen verplicht zijn.

Aannemer aangesteld voor fietspad Steenweg Astene

Er is een aannemer aangesteld voor de aanleg van het fietspad langs Steenweg Astene (fase 2-3) en de renovatie van de brug over de E17. Het Agentschap Wegen en Verkeer is de opdrachtgever. Het aandeel van Nazareth bedraagt 832.500 euro. Daarvan wordt 80 % gesubsideerd door het Fietsfonds.