Beslissingen van 4 maart

  • 12 maart 2019

De raad besliste op 4 maart 2019 onder meer over de volgende thema's.

Peter Tolpe in de raad

Carla Verstraete (N-VA) heeft haar ontslag aangeboden als gemeente- en OCMW-raadslid. Zij wordt vervangen door Peter Tolpe.

Gecoro zoekt nieuwe leden

De commissie voor ruimtelijke ordening wordt opnieuw samengesteld voor 6 jaar. De commissie wordt gevormd door 9 vertegenwoordigers van verenigingen en 4 onafhankelijke deskundigen. Wie interesse heeft, kan zich kandidaat stellen vóór 11 april 2019. Lees verder op de website.

Aannemer voor maaien van wegbermen

De wegbermen worden tweemaal per jaar gemaaid: een eerste maal tussen 15 juni en 15 juli en een tweede maal tussen 15 september en 15 oktober. Het lokaal bestuur laat deze werken uitvoeren door een aannemer. In dringende gevallen kan onze groendienst zelf maaiwerken uitvoeren, bijvoorbeeld voor de verkeersveiligheid op kruispunten.

Nieuwe sportvloer in kleine sporthal

De kleine sporthal wordt al 38 jaar lang intensief gebruikt voor allerhande sportieve activiteiten. De zaal krijgt nu een grondige renovatie, met name een nieuwe sportvloer. De kostprijs is geraamd op 193.600 euro inclusief btw. De Vlaamse overheid geeft 170.000 euro subsidies voor dit project.

Subsidies voor ontwikkeling Nazarethproduct

Heb je een nieuw product bedacht, met een duidelijke verwijziging naar Nazareth? Dan kom je misschien in aanmerking voor een subsidie. Lees verder over onze steun aan Nazarethproducten.