Bewijs van woonst voor huwelijk

Een bewijs van woonst bevestigt je hoofdverblijfplaats op een welbepaald adres in de gemeente.

Beschrijving

Je vraagt de versie van het bewijs van woonst aan wanneer dit nodig is voor een huwelijk.

Doelgroep

Inwoners

Voorwaarden

Je kan een bewijs van woonst voor jezelf aanvragen.

Ook jouw wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd) of bijzonder gemachtigde (advocaat, notaris) kan een dergelijk attest voor jou verkrijgen.

De afgifte van getuigschriften aan derden kan alleen voor zover de afgifte van de documenten door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan, met name wanneer het nodig is voor het voortzetten van een wettelijke procedure.

Procedure

  • Online -> Je ontvangt het attest na enkele dagen digitaal.
  • Aan het loket -> Je krijgt het onmiddellijk mee.

Bedrag

Gratis

Nodig

Jouw identiteits- of vreemdelingenkaart

Openingsuren en contact

Burgerzaken

Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 50 20
Nu gesloten