Bronbemalingen, wat met het water?

  • 4 juni 2020

Bij sommige bouwwerven is het nodig dat men tijdelijk water uit de grond oppompt, om in droge omstandigheden te kunnen werken. Dit wordt "bronbemaling" genoemd. In onze gemeente zijn er momenteel verschillende bemalingen aan de gang.

Water naar gracht of riool

Bij bronbemaling moet men het opgepompte water lozen in een nabijgelegen gracht of beek, zodat het terug in de grond kan insijpelen. In uitzonderlijke gevallen, wanneer er geen gracht in de buurt is, mag men het water in de riolering lozen. 

Als lokaal bestuur zien we toe op de correcte toepassing van deze wetgeving.

Tijdelijk waterreservoir

In droge periodes zoals nu, waarin we zuinig moeten zijn met ons grondwater, doen we als lokaal bestuur extra inspanningen om dit water niet verloren te laten gaan.

De aannemer wordt verplicht om minstens een deel van het water op te vangen in een reservoir. Het water moet gratis ter beschikking gesteld worden voor de land- en tuinbouw of voor het begieten van planten en bomen op openbaar domein.

Rotonde in Eke

Aan de bouwwerf bij de rotonde van Eke staan momenteel twee vaten met kraantje. Als buurtbewoner mag je daar water afnemen om jouw planten te begieten.

Gebruik dit niet voor je gazon, maar enkel voor bomen of planten die de droogte niet kunnen overleven. Dit water is niet geschikt om van te drinken.

We vragen ook aan de andere bouwfirma's het grondwater niet meer in de gracht te lozen, zolang de droogte aanhoudt.