Buitenschoolse kinderopvang - BKO

Regel het online

Bel ons

Verantwoordelijke coördinator Bieke Ingels 09 396 48 35
BKO Ter Biesten, Eke 09 396 48 31
BKO Ter Meeren, Nazareth 09 396 48 21

Bekijk onze sluitingsdagen

Kom op afspraak

Verantwoordelijke coördinator Bieke Ingels 09 396 48 35 of mail
BKO Ter Biesten Biesten 25a, Eke 09 396 48 31 of mail
BKO Ter Meeren, Deinzestraat 34, Nazareth 09 396 48 21of mail

Schrijf ons

Mail naar bko@nazareth.be of schrijf naar:

BKO Nazareth
Dorp 1
9810 Nazareth

Openingsuren

  • Schooldagen: vóór schooltijd vanaf 6:30 - na schooltijd tot 18:30.
  • Schoolvrije dagen (pedagogische studiedagen): 6:30 tot 18:30.
  • Vakantiedagen: 7:00 tot 18:30

Sluitingsdagen