Lokaal bestuur ondersteunt buurtprojecten

  • 25 mei 2021

Een leuke buurt? Die maak je zelf!

Organiseer eens een buurtfeest of een speelstraat. Of bedenk een ander project (zoals een buurtkrant of een marktje) om het wonen in je buurt aangenamer te maken.
Je leert je buren beter kennen, het zorgt voor een leuk buurtgevoel en het kan zelfs helpen tegen vereenzaming.

Buurtbudget

Het coronabuurtbudget voorziet een vergoeding van 50 % van de uitgaven met een maximum van 300 euro per initiatief. Dit project loopt tot 31 december 2021.

Je kan een aanvraag voor ondersteuning indienen als groep buurtbewoners, als buurtcomité of als wijkvereniging.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het buurtbudget moet je aan de volgende voorwaarden voldoen.

  • Je werkt samen met minstens 3 verschillende gezinnen van dezelfde straat of wijk.
  • Het buurtproject zorgt voor een leuk buurtgevoel en helpt vereenzaming tegen te gaan.
  • Je krijgt goedkeuring van het lokaal bestuur.
  • Je bezorgt na goedkeuring de aankoopbewijzen/facturen aan het lokaal bestuur.

Aanvraag

Dien jouw buurtproject in via het evenementenformulier.

Sla de handen in elkaar en maak van jouw buurt een warme buurt!