College en vast bureau van 11 februari

  • 12 februari 2019

Beslissingen van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau op 11 februari 2019.

Gebouwen

In de academie voor muziek en woord op het Dorp is een klaslokaal gerenoveerd. Hierdoor is een extra lokaal beschikbaar voor de academie en/of de techniekacademie.

Economie

Aan de afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden twee periodes toegevoegd: maandag 25 februari tot en met zondag 3 maart en maandag 25 november tot en met zondag 1 december 2019.

Sociale dienstverlening

Er zijn afspraken en vergoedingen bepaald over het minibusje ‘Iedereen mee’. Dit busje is aangepast voor rolstoelgebruikers en wordt ingezet voor de Minder Mobielen Centrale, wzc Wielkine, vzw De Kruk en Nazarethse verenigingen die zich richten op 70-plussers en mensen die om sociale of medische redenen een mobiliteitsprobleem hebben. Met dit busje geven we hen betere kansen op sociale contacten.

Wegenwerken

Veneco is gestart met rioleringswerken in de Prijkelstraat. Er is een omleiding via de Venecoweg.

In Steenweg Deinze wordt in februari een week lang gewerkt aan de nutsleidingen ter hoogte van nummer 152 B. Tijdens de werken geldt beurtelings verkeer.

Op de kruispunten van de 's Gravenstraat met de Nieuwstraat en de Zwanestraat zullen we de boordstenen van het fietspad verlagen. Conform de plannen loopt het fietspad op dezelfde hoogte door: dat is comfortabel voor de fietsers en remt de snelheid van de auto's af. Maar op deze twee plaatsen geeft het aanleiding tot foutief rijgedrag en daarom passen we dit aan.

Verkiezingen 26 mei

De aanplakborden voor de verkiezingen zullen op dezelfde plaatsen als de vorige keer staan. Inwoners die burger zijn van een lidstaat van de Europese Unie en die niet de Belgische nationaliteit hebben, krijgen een schriftelijke uitnodiging om zich in te schrijven op de kiezerslijsten. Dat is een voorwaarde om te kunnen kiezen voor de leden van het Europese parlement.