College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen

09 382 82 82

Wat

Het College van burgemeester en schepenen is het uitvoerend bestuursorgaan van de gemeente. Het College vergadert ongeveer wekelijks in gesloten zitting.

Samenstelling

Het College van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester en 6 schepenen, waaronder de OCMW-voorzitter die van rechtswege wordt toegevoegd.

Om rechtsgeldig te kunnen beraadslagen, woont de gemeentesecretaris iedere zitting bij. Als tussenschakel tussen het beleid en de administratie, zorgt hij voor een correcte uitvoering van de beslissingen van het College door de administratie.

De leden van het College van burgemeester en schepenen, maken eveneens deel uit van de gemeenteraad.

 

Locatie

Dorp 1
9810 Nazareth
België