College / Vast bureau

College / Vast bureau

09 396 50 00

Het college van burgemeester en schepenen neemt het dagelijks bestuur van de gemeente waar en voert de gemeenteraadsbeslissingen uit. Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit.

Beide organen vergaderen zo vaak als nodig in gesloten zitting.

Samenstelling

De samenstelling van het college en de verdeling van de schepenfuncties zijn het resultaat van onderhandelingen tussen de partijen die samen de meerderheid vormen. De voorzitter van het BCSD is van rechtswege lid van het college, als vijfde schepen.

De schepenen zijn van rechtswege tevens de leden van het vast bureau. De burgemeester is voorzitter van het college en van het vast bureau.

Locatie

Dorp 1
9810 Nazareth
België