Conformiteitsattest voor woningen

Je kan een conformiteitsattest aanvragen. Hierbij wordt gecontroleerd of de woning aan alle Vlaamse normen voldoet. Dit is niet hetzelfde als een woonkwaliteitsonderzoek.

Doelgroep

  • Iedere eigenaar of verhuurder van een woning of kamer.
  • Iedere huurder van een woning of kamer.

Voorwaarden

Je kan het attest aanvragen:

  • voor een ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning die weer in orde gebracht is;
  • voor een woning die je wil verhuren, zodat je aan de huurders kan tonen dat de woning aan de normen voldoet.

Procedure

Vul het formulier online in, of verstuur het via e-mail of per post.

Je krijgt een ontvangstbevestiging als de aanvraag in orde en volledig is.

Daarna heeft de gemeente 60 dagen om het conformiteitsattest af te leveren. De verantwoordelijke ambtenaar zal in deze periode contact met je opnemen, om een plaatsbezoek te plannen. Hiervan wordt een verslag gemaakt, dat voorgelegd wordt aan de burgemeester. De burgemeester beslist uiteindelijk over de conformiteit.

Bedrag

De uitreiking van een conformiteitsattest kost 60 euro.

Nodig

  • Een ingevuld aanvraagformulier.
  • Informatie over de te onderzoeken woning.

 

Openingsuren en contact

Vergunningen

Gemeentehuis
Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 382 82 72
Nu gesloten