Contactonderzoek

  • 7 mei 2020

De overheid organiseert contactonderzoek om te vermijden dat Covid-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking.

  • Je kan hiervoor opgebeld worden door het nummer 02 214 19 19 of een sms krijgen van 8811.
  • Je kan ook opgebeld worden door een ander nummer, bijvoorbeeld van een huisarts, een CLB of een andere bevoegde instantie.

Wanneer word je opgebeld?

  • Als je ziek wordt door het coronavirus, word je opgebeld om te vertellen met wie je de voorbije dagen contact had. Want het is mogelijk dat jouw contactpersonen besmet zijn.
  • Als je contact had met iemand die ziek is of positief getest heeft, word je opgebeld om advies te krijgen. Je moet thuisblijven, om geen andere mensen te besmetten.

Hoe verloopt het contactonderzoek?

Waarom is dit nodig?

Hoe meer besmettingen we op die manier kunnen vermijden, hoe beter. Met het contactonderzoek verhinderen we samen dat opnieuw veel mensen ziek worden. Intussen blijft het belangrijk om de regels te respecteren, zoals regelmatig je handen wassen en afstand houden van elkaar.

Hoe weet je dat het telefoontje echt is?

Voor contactonderzoek word je altijd gebeld met het nummer 02 214 19 19. Je kan ook een sms krijgen van het nummer 8811.

Let op voor fraudeurs. De onderzoekers zullen geen bankgegevens vragen en proberen niet te weten te komen wanneer je thuis bent.

Als je gebeld wordt, is het belangrijk op te nemen en goed te luisteren naar het advies. De informatie die je geeft, is vertrouwelijk. Dit wordt niet gebruikt om te controleren of je de coronamaatregelen wel naleeft.

Folder over het contactonderzoek
Folder contactonderzoek