Activiteit organiseren

  • 2 juli 2020

Wie mensen wil samenbrengen voor een privébijeenkomst of een georganiseerde activiteit, moet rekening houden met de geldende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Algemene regels en protocollen

  • Bekijk de schema's op deze pagina.
  • Check of je evenement de test van het risk-model doorstaat en pas het zo nodig aan:
    www.covideventriskmodel.be
  • Vraag toelating aan het college van burgemeester en schepenen indien van toepassing.

Zaalhuur

Contact

Nog vragen over jouw activiteit in Nazareth? Neem contact op met team evenementen, evenementen@nazareth.be, 09 396 48 60.

Succes met de voorbereidingen en veel plezier op je activiteit!