Culturele projectsubsidies

Organisatoren van een uitzonderlijke socio-culturele of culturele activiteit, die toegankelijk is voor een ruim publiek, kunnen in bepaalde gevallen een projectsubsidie krijgen.

Doelgroep

 1. alle erkende en niet-erkende verenigingen van Nazareth
 2. samenwerkingsverbanden van bovenvermelde verenigingen
 3. inwoners van Nazareth

Voorwaarden

Het socio-culturele of culturele project moet twee of meerdere van onderstaande doelstellingen beogen:

 1. nieuw of vernieuwend zijn
 2. een bijzondere (regionale) uitstraling hebben voor de gemeente
 3. nieuwe of moeilijk bereikbare doelgroepen aanspreken
 4. ontmoeting en cultuurparticipatie stimuleren (gemeenschapsvorming)
 5. betrekking hebben op onderzoeken, verzamelen, registreren, digitaliseren of publiekswerking inzake cultureel erfgoed

Procedure

 1. Dien jouw aanvraag minstens 3 maanden voor het project plaatsvindt in via het daarvoor bestemde aanvraagformulier.
 2. De cultuurraad beoordeelt jouw aanvraag en brengt een advies uit.
 3. Het college van burgemeester en schepenen kent al dan niet een projectsubsidie toe.
 4. Dien binnen de 3 maand na het project de nodige bewijsstukken in.
 5. Je krijgt de projectsubsidie uitbetaald.

Bedrag

20 % van de totale kosten met een maximum van 625 euro

Openingsuren en contact

Cultuur

Tel. 09 396 49 30
Nu gesloten