Cultuurlaureaat

De cultuurraad reikt tweejaarlijks de prijs voor cultuurlaureaat uit. Via de nieuwsberichten roepen we op om kandidaten voor te dragen.

Beschrijving

Cultuur is in onze samenleving van groot belang. Om het culturele leven in Nazareth aan te moedigen, reikt de cultuurraad tweejaarlijks de prijs voor cultuurlaureaat uit.

Wie komt in aanmerking?

Een vereniging, groep of persoon die een uitzonderlijke culturele prestatie heeft geleverd of zich verdienstelijk heeft gemaakt op socio-cultureel vlak.

Voorwaarden

  • Individuele kandidaten moeten minstens één jaar hun wettelijke verblijfplaats hebben in Nazareth op het ogenblijk van de geleverde prestatie.
  • Verenigingen of groepen moeten minstens twee jaar actief zijn en de meerderheid van de leden moet in Nazareth wonen.
  • De laureaat van de vorige cultuurprijs mag zijn kandidatuur niet indienen.

Procedure

Wie mag kandidaten voordragen?

De kandidaten kunnen voorgedragen worden:

  • door de kandidaat zelf
  • door personen uit de omgeving van de kandidaat
  • door het bestuur van hun vereniging (voor een van hun leden of voor de hele vereniging of groep)

Hoe draag je iemand voor?

De kandidatuurstelling gebeurt via het formulier. Je vermeldt een motivatie en een omschrijving van de bijzondere prestatie(s) van de voorbije twee jaar.

Deadline is maandag 1 november.

Bedrag

De laureaat krijgt een geldprijs van 250 euro. Daarnaast kunnen één of twee eervolle vermeldingen toegekend worden, met een geldprijs van 75 euro.

Daarnaast kiest het publiek ook een favoriet die beloond wordt met een ludieke prijs.

Wet- en regelgeving

Prijsuitreiking

De winnaars maken we bekend voorafgaand aan het optreden van Lieven De Brouwer op 28 januari.

Meer info en tickets

 

Openingsuren en contact

Cultuur

Tel. 09 396 49 30
Nu gesloten