Cultuurraad

De cultuurraad adviseert het gemeentebestuur over cultuurgerelateerde items. Daarnaast organiseert de cultuurraad activiteiten en bevordert ze het overleg tussen de culturele verenigingen.

De cultuurraad bestaat uit:

 • een cultuurplatform

 • een kernraad

 • werkgroepen (waaronder de erfgoedwerkgroep en de werkgroep bibliotheek)

Cultuurplatform

Binnen het cultuurplatform kan elke socio-culturele vereniging zich laten vertegenwoordigen. Daarnaast maken ook kunstenaars, gebruikers van het gemeenschapscentrum en gebruikers van de bibliotheek deel uit van het platform. Ook geïnteresseerde burgers en deskundigen zijn welkom op de vergadering.

Het cultuurplatform is bevoegd voor:

 • Het voorbereiden van statuten, afsprakennota en adviezen inzake cultuurbeleid
 • Het verzamelen van ideeën voor het lokale cultuurbeleid
 • Het organiseren van uitwisseling en vorming voor de verschillende cultuuractoren

Het cultuurplatform kiest uit haar leden een kernraad van maximum 15 personen en streeft hierbij naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende werksoorten uit het culturele veld.

Kernraad

De kernraad is bevoegd voor:

 • De algemene coördinatie van de werking van de cultuurraad
 • Het geven van adviezen aan het gemeentebestuur over gemeentelijk cultuurbeleid
 • Het voorbereiden van vergaderingen van het cultuurplatform
 • Het uitvoeren van voorstellen en ideeën van het cultuurplatform
 • Het opvolgen van de werking van de werkgroepen
 • Het opzetten van culturele activiteiten om samenwerking tussen de deelsectoren te bevorderen en hiaten in het aanbod op te vullen
 • Het opvolgen van tendensen en bovenlokale initiatieven in de culturele sector

De kernraad bestaat uit volgende leden:

Annelies Ghyselen
Donald Maebe
Hendrik Neyts
Jean-Luc Devos
Jolien Verroeye
Katrien Peirs
Koen Dewaele
Lieve De Kesel
Lieven Minnaert
Louise De Jaeger
Luc Leblon
Nadia Stubbe
Paul Carlier
Paul Van Poucke
Stephanie Verplaetse

Erfgoedwerkgroep

Meer informatie vind je op de pagina erfgoedwerkgroep.

Reglementen

pdf bestandStatuten cultuuraad.pdf (158 kB)

pdf bestandInterne afsprakennota cultuurraad.pdf (113 kB)

 

 

Contactinformatie
Cultuur
09 396 49 30
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 18:30
Enkel na afspraak (telefoneer tot 16:00)
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:00
Alleen telefonisch
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:30
Enkel na afspraak (telefoneer tot 16:00)
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:00
Alleen telefonisch
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:00
Alleen telefonisch
Warning 1 november gesloten