'De Piste' is voorgesteld als officiële nieuwe straatnaam

  • 10 juli 2018

Het lokaal bestuur is van plan een deel van de Steinstraat een nieuwe naam te geven, namelijk vanaf huisnummer 54 tot en met nummer 80 A. De nieuwe naam zou ‘De Piste’ zijn: hierover loopt nu een openbaar onderzoek. De invoering van de nieuwe straatnaam is gepland vanaf 1 oktober 2018.

Deze beslissing komt er, omdat een hernummering van de volledige Steinstraat noodzakelijk is. Er is namelijk een nieuwe verkaveling in de straat en een verdere opsplitsing van huisnummers is niet meer mogelijk. We grijpen deze gelegenheid aan, om de bestaande nummering te verbeteren (nu zijn er even nummers aan beide zijden van de straat).

‘De Piste’ is als straatnaam gekozen na raadpleging van de gemeentelijke erfgoedwerking. In de volksmond is de straat nu al onder die naam gekend.

Eventuele bezwaren kan je schriftelijk meedelen aan het bestuur tegen 27 juli 2018. De gemeenteraad zal op 27 augustus 2018 een definitieve beslissing nemen, na raadpleging van de bezwaren die tijdig ingediend zijn. De wetgeving hierover vind je in het Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977 en haar latere wijziging.