Democontainer

  • 13 maart 2019

In Nazareth doen we aan onthardingspolitiek. Wij proberen om de verharde delen van de openbare ruimte zoveel mogelijk te ontharden oftewel groener te maken.
Dagelijks zetten we onze democontainer op een andere plaats in de gemeente. Dat is op een verharde strook die perfect groen zouden kunnen zijn. Zo wordt gedemonstreerd hoe de omgeving er zou uitzien mocht deze plek permanent groen zou zijn.
Het is niet de bedoeling om parkeerstroken in te nemen, maar om deze plaats een mooiere invulling te geven.
Door vergroening in de straten willen we helpen de klimaatsverandering (-opwarming). Daarnaast verminderen we zo het gebruik van sproeistoffen in de gemeente.
Het is altijd aangenamer te wandelen, fietsen of autorijden in een groene straat!