Econa vzw

Beschrijving

Econa heeft tot doel om via samenspraak en samenwerking van de (boven)lokale economische actoren, de bedrijven- en handelsverenigingen en het gemeentebestuur, het economische beleid in de ruime zin op het grondgebied van het economisch knooppunt Nazareth te ondersteunen en te dynamiseren.

Econa werkt voor de belangen van iedere handelaar/vrij beroeper/ondernemer, of iedereen die een economische bijdrage levert aan de gemeente en gevestigd is op het grondgebied Nazareth.

 

Vacature: nieuwe Econa-ambassadeurs gezocht

De vzw bestaat momenteel uit een vertegenwoordiging van UNIZO, bedrijvenzone Eke vzw en gemeente Nazareth, maar is op zoek naar nieuwe leden voor haar algemene vergadering en raad van bestuur! Ben je bereid Nazareth mee op de kaart te zetten als economisch bloeiende en dynamische gemeente? Wil je in dialoog treden met het gemeentebestuur en met andere actoren?
Ben je met andere woorden:
• een geëngageerde ondernemer
• of een geïnteresseerde particulier met affiniteit met het
ondernemerschap
• of aangesloten bij een van de bedrijvenzones
en wil je meewerken aan een dynamische economie in Nazareth? Stel je dan kandidaat voor het bestuur van Econa via lynn.van.houtte@nazareth.be. Bel gerust voor meer info naar 0486 94 22 13.
We verwachten de kandidaturen uiterlijk op vrijdag 20 april 2018. De aanstelling gebeurt op de algemene vergadering van 30 mei. Deze vergadering wordt gevolgd door een netwerkcafé over ondernemen 4.0, in cc De Zwaan, Dorp 1, om 20:00.

 

Activiteiten

Econa organiseert regelmatig een activiteit voor de ondernemers van Nazareth. Denk maar aan:

Elektroschrootophaling en archiefvernietiging wordt ook op gezette tijdstippen aangeboden.

Van zodra de data gekend zijn, verschijnen ze op deze pagina.

 

Contact

Lynn Van Houtte, coördinator Econa vzw
info@econa.be, T 09 382 82 82, T 0486 94 22 13

Econa kon tot stand komen met de steun van het Vlaams agentschap ondernemen en de Provincie Oost-Vlaanderen.

 
Activiteiten van Econa
Er zijn geen evenementen met het label NazarethEcona
Econa