Econa vzw

Beschrijving

Econa vzw heeft tot doel om, via samenspraak en samenwerking van de lokale economische actoren, de bedrijven- en handelsverenigingen en het gemeentebestuur, het economisch beleid in de ruime zin op het grondgebied van het economisch knooppunt Nazareth te ondersteunen en te dynamiseren.

De vzw bestaat uit een vertegenwoordiging van UNIZO, bedrijvenzone Eke vzw en gemeente Nazareth.

Contact:
Lynn Van Houtte, coördinator Econa vzw
info@econa.be, T 09 382 82 82

Econa kon tot stand komen met de steun van het Vlaams agentschap ondernemen en de provincie Oost-Vlaanderen.

 

Programma 2017-2018 voor ondernemers

8e Jobbeurs

Dinsdag 28 maart, cc De Brouwerij, Stationsstraat 3 a van 15 tot 19 uur

Netwerkcafé 'Ondernemen in een CO2-vriendelijke wereld'

Woensdag 3 mei, cc De Brouwerij, vanaf 19.30 uur

Opening door de heer Jochen De Smet, kabinetsmedewerker en energieadviseur van de Vlaams minister van Energie, Bart Tommelein.

Netwerkcafé 'Ondernemen binnen de nieuwe ruimtelijke ordening'

Woensdag 18 oktober, cc De Brouwerij, vanaf 19.30 uur

Gezamenlijke elektroschrootophaling

Woensdag 29 november

Gezamenlijke archiefvernietiging

Dinsdag 23 januari 2018