Enquête ruimtelijk beleidsplan

  • 8 juni 2020

Het college van burgemeester en schepenen heeft het voorontwerp van het Ruimtelijk Beleidsplan Nazareth voorlopig goedgekeurd. Er is een publieke raadpleging en adviesronde vanaf 15 mei tot en met 15 juli 2020. 

Via de enquête kan je jouw mening geven over enkele stellingen en cruciale keuzes in dit ruimtelijk beleidsplan. In deze enquête is ook plaats voor een vrije mededeling.

Klik hier voor de enquête