Erfzone op het Dorp

Na de herinrichting van het Dorp wordt een deel 'erfzone'. Wat betekent dat?

Auto's en ander gemotoriseerd verkeer moeten extra opletten voor voetgangers en fietsers, die de hele rijweg mogen gebruiken.

Parkeren is enkel toegelaten in de aangeduide parkeerzones.

Ter hoogte van de school mag je enkel stilstaan naast de rijweg, niet parkeren.

Info

pdf bestandErfzone Dorp.pdf (961 kB)

Erfzone Dorp