Erkenningsreglement verenigingen

Verenigingen uit Nazareth kunnen na 1 jaar werking een aanvraag tot erkenning indienen. Na erkenning hebben verenigingen recht op subsidies.

Doelgroep

Verenigingen uit Nazareth

Voorwaarden

 1. opgericht zijn zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerken
 2. geleid worden door een bestuurscomité van minstens 3 personen
 3. minimum 50 % van de activiteiten gaan door binnen de gemeente
 4. minstens 1/3 van de actieve leden of minstens 25 actieve leden zijn inwoner van Nazareth
 5. minstens 1 jaar werking kunnen aantonen
 6. verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen en dit voor alle leden van de vereniging

Procedure

 1. Dien een aanvraag tot erkenning in die volgende gegevens bevat:
  • samenstelling van het bestuur met de vermelding van naam, voornaam en adres van de bestuursleden
  • aantal leden
  • exemplaar van de statuten indien het om een vzw gaat
  • activiteitenkalender van het voorbije werkjaar
 2. De bevoegde adviesraad brengt een advies uit over de erkenning van jouw vereniging
 3. Het College van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over de erkenning van jouw vereniging
 4. Jouw vereniging komt na erkenning in aanmerking voor subsidies
Openingsuren en contact
Team bewegen, gezondheid en jeugd