Extra maatregelen in Nazareth tegen ziekte van Newcastle

  • 12 september 2018

Maatregelen door het Voedselagentschap

Een deel van Nazareth ligt in het toezichtsgebied (groene cirkel op de kaart). In dat deel van Nazareth zijn de volgende extra maatregelen van toepassing:

  • Het is verboden pluimvee en broedeieren te verplaatsen. Alle professionele pluimveehouders moeten een bedrijfsinventaris overmaken aan het Voedselagentschap.

Deze maatregelen komen bovenop de eerder genomen maatregelen:

pdf bestandMaatregelen ziekte van Newcastle.pdf (199 kB)

Vanaf 1 september 2018 is het mogelijk voor hobbykwekers om, onder strikte voorwaarden, met hun dieren deel te nemen aan tentoonstellingen en andere niet-commerciële verzamelingen (Ministerieel besluit 29/08/2018)

Op dit ogenblik (september 2018) is de verkoop van (hobby)pluimvee op commerciële verzamelingen zoals openbare markten uitsluitend toegestaan aan pluimveehandelaars die beschikken over een toelating van het FAVV. Het document met de te respecteren voorwaarden is beschikbaar op de website van het Federaal Voedselagentschap
Ook is de verkoop van hobbypluimvee tussen hobbyhouders onderling buiten een verzameling nog steeds verboden.

Meer info

In het weekend van 7-8 juli werd in een pluimveebedrijf in Zulte de ziekte van Newcastle vastgesteld. Dit is een virus bij pluimvee en duiven, zonder gevaar voor de mens. De dieren werden inmiddels ontruimd en het bedrijf wordt professioneel schoongemaakt. De ziekte van Newcastle is onder pluimvee en duiven bijzonder besmettelijk en zorgt voor plotse sterfte van de dieren.

Er schuilt geen enkel gevaar in het consumeren van kippen of eieren.