Fair trade

Eerlijke handel

Fair trade of “eerlijke handel” zorgt ervoor dat boeren, arbeiders en hun gezinnen in het Zuiden een menswaardig inkomen krijgen en zélf uit de armoede kunnen geraken. Zo kunnen ze hun eigen toekomst in handen nemen.

Het gaat om een duurzame productie, die goed is voor mens en milieu. En om eerlijke handelsvoorwaarden voor iedereen in de keten.

Drie pijlers

1. Economische ontwikkeling: een kostendekkende minimumprijs voor de producent, een fairtradepremie voor de organisatie, voorfinanciering van de oogst en contracten op lange termijn.

2. Sociale ontwikkeling: verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, het recht om zich als arbeiders te organiseren, geen discriminatie en het volle respect voor de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

3. Ecologisch verantwoorde ontwikkeling: verbod op ggo’s en een honderdtal pesticiden, energiebesparende productiemethodes, respect voor natuurlijke bronnen en de biodiversiteit en maximale ondersteuning voor biolandbouw.

De drie pijlers van fair trade.

Hoe herken je fairtradeproducten?

Je herkent ze aan het fairtradelabel. Meestal is dit het label van Max Havelaar, maar ook Fair for Life, Ecocert Fair Trade en Naturland Fair bieden een garantie op eerlijke handelsvoorwaarden voor iedereen in de keten.

Fair trade max havelaar Fair for life logo Fair trade Ecocert logo Naturland fair logo

 

Nazareth is een FairTradeGemeente. Wat betekent dit?

Waar kan ik Fair Trade producten kopen in Nazareth?

Nazareth heeft een sterke groep Oxfam-vrijwilligers, zij zorgen onder andere voor de wereldwinkel.