Fase 3 op het Dorp: einde in zicht

  • 4 oktober 2017

De werkzaamheden op het Dorp naderen een nieuwe fase. Lees hieronder de planning van de komende weken. En bekijk ook eens de nieuwe verkeersregels die horen bij het Dorp als erfzone.

Fase 3 bijna klaar

Kasseien en bomen

De aanleg van de kasseien aan de kant van het gemeentehuis vordert. De kasseien geven het Dorp een heel nieuwe look. Tegen vrijdag 13 oktober zullen alle kasseien gelegd zijn, met uitzondering van het voetpad langs het gemeentehuis. In de week van 23 oktober wordt de laatste hand hieraan gelegd.

De werken in de Omgang (de gaanderij rond het kerkhof) schieten goed op. De nieuwe bomen zullen ten laatste midden november worden aangeplant.

Uitharding en bushaltes

De voegen tussen de kasseien hebben een uithardingsperiode nodig. De rijweg wordt opnieuw voor het verkeer opengesteld op maandag 30 oktober.

De Lijn zal vanaf dan ook zijn haltes vóór het gemeentehuis gebruiken. De nieuwe bushokjes zullen er nog niet zijn, maar we plaatsen tijdelijke signalisatie.

Fase 4: kant cc het Centrum

Planning

Fase 4 betreft de straat vanaf de dekenij tot en met de Langemunt én een deel van de zijstraat, tot bij de ingang van de kerk. De kerk blijft bereikbaar vanaf de andere kant.

De aannemer start op maandag 16 oktober met het plaatsen van bronbemaling (om de ondergrond voldoende droog te maken). De opbraak van de rijbaan start pas wanneer de hoofdstraat (centrale as) opnieuw open is.

De aanleg van de riolering start bij de dekenij en gaat richting Langemunt. Daarna is de zone van de horecazaken aan de beurt.

Minder hinder

Net zoals in de andere fases blijft de doorgang zo lang mogelijk vrij voor voetgangers en fietsers. Na het plaatsen van de riolering wordt de rijbaan onmiddellijk verhard met minder hinder steenslag, opdat je als bewoner tot bij je woning kan met de auto.

Fase 4 herinrichting Dorp

Verkeer vanaf 16 oktober

De straat tussen de apotheek en het kruispunt met de Langemunt zal toegankelijk zijn vanaf de centrale as. Je kan er in-en-uitrijden.

In de straat bij de school blijft tweerichtingsverkeer gelden.

De toestand in de Langemunt zal in de loop van de werken wijzigen.

  1. In het begin blijft er in de Langemunt tweerichtingsverkeer.
  2. Van zodra de werken klaar zijn op het gedeelte vanaf de dekenij tot voorbij de ingang van cc Het Centrum, wordt de Langemunt afgesloten voor alle verkeer. Cc Het Centrum is op dat moment bereikbaar via de dekenij.

Veilig verkeer op het Dorp

We vragen opnieuw je aandacht voor deze uitzonderlijke verkeerssituatie, ook en vooral tijdens het brengen en afhalen van de schoolgaande kinderen.

We merken dat het niet voor iedereen duidelijk is hoe je je op het Dorp moet gedragen. Deze zone zal na afloop van de werken een 'erfzone' worden. Meer informatie hierover vind je in dit document:

pdf bestandErfzone Dorp.pdf (961 kB)