Gecoro zoekt nieuwe deskundigen

  • 11 maart 2019

Meepraten over de ruimtelijke ordening in Nazareth? Word lid van de GECORO

Het lokaal bestuur zoekt enthousiaste inwoners, die in de GECORO willen meedenken over de toekomstige ruimte van Nazareth.

Wat is de GECORO?

De GECORO is de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. De GECORO geeft op vraag van het lokaal bestuur advies over de ruimtelijke ordening, stedenbouwkundige verordeningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. De commissie kan ook op eigen initiatief adviezen geven over vergunningsaanvragen en ruimtelijke ordening.

De commissie bestaat uit 13 leden en 12 vervangers. Er zijn 9 vertegenwoordigers van Nazarethse verenigingen en 4 onafhankelijke deskundigen. De gemeenteraad kiest de verenigingen en nodigt ze persoonlijk uit. Onafhankelijke deskundigen kunnen zich nu kandidaat stellen.

Wie zoeken we?

Mensen die in de GECORO willen zetelen, zijn inwoners met een voeling voor de ruimtelijke ontwikkelingen van Nazareth en kunnen hun deskundigheid aantonen met getuigschriften van ruimtelijke ordening en stedenbouw, attesten en/of nuttige referenties van ruimtelijke ordening.

Hoe solliciteer je?

Je kan je kandidaat stellen tot en met woensdag 10 april 2019, via een aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 9810 Nazareth. Je mag de brief ook in het gemeentehuis afgeven; je krijgt een ontvangstbewijs. Bezorg ons een motivatiebrief en de nodige overtuigingsstukken.

En verder?

Na de selectieprocedure worden de kandidaten voorgedragen aan het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraad benoemt de nieuwe commissie voor een ambtstermijn van 6 jaar.

Voor meer informatie kan je terecht bij de waarnemend omgevingsambtenaar, Lander Van hove, T 09 382 82 71, vergunningen@nazareth.be.