Gedeeltelijke afschaffing voetwegen 38 en 148

  • 1 juli 2019

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Nazareth maakt bekend dat een onderzoek de commodo et incommodo is geopend aangaande de gedeeltelijke afschaffing van het tracé van voetweg nr. 38 en 148 te Nazareth.

De plannen liggen ter inzage in het gemeentehuis van Nazareth, Dorp 1 - loket stedenbouw - vanaf 5 juli 2019 tot en met 5 augustus 2019, tijdens de openingsuren.

Tijdens deze periode kunnen eventuele bezwaren en opmerkingen schriftelijk worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 9810 Nazareth.