Gestorven dier

Wat kan je doen als je huisdier gestorven is of als je een dood huisdier vindt?

Dier van iemand anders

Weet je niet wie de eigenaar is van een dier dat op de openbare weg ligt? Neem dan contact op met het lokaal bestuur, ofwel telefonisch ofwel via het online-meldpunt.

Eigen huisdier

Crematorium of ophaler

Als je huisdier gestorven is, dan kan je het bezorgen aan een erkende verwerker of een dierencrematorium. Meer informatie hierover lees je op de website van de Vlaamse overheid.

Om het dier te laten ophalen, kan je contact opnemen met Rendac.

Het is verboden om het dier met het restafval mee te geven.

Tuin

In sommige gevallen mag je het dier ook begraven in de tuin, namelijk onder deze voorwaarden:

  • het dier mag niet gestorven zijn door een besmettelijke ziekte

  • het dier mag niet meer dan 10 kg wegen

  • de grond mag niet klei- of leemachtig zijn

  • de put moet minstens een halve meter diep zijn

  • je mag het dier niet begraven in plastic of een andere slecht afbreekbare verpakking

  • je mag het dier niet begraven op openbaar terrein.