Enkel grote stukken in de grofvuilcontainer

  • 30 juni 2020

Grof vuil is de naam voor grote stukken afval die niet gesorteerd kunnen worden en die daardoor als geheel naar het recyclagepark gebracht mogen worden.

Wat niet?

Denk eraan dat niet alles in de grofvuilcontainer mag. Vaak wordt hout, metaal, kunststof en zelfs KGA (klein gevaarlijk afval) aangeboden, of ook zakken en dozen met allerhande klein afval.

Kleine stukken afval die je niet kan sorteren, moeten in de witte restafvalzak.

Wat wel?

Grotere stukken afval die je niet in kleine stukken kan demonteren en die niet in de restafvalzak passen, breng je naar de grofvuilcontainer op het recyclagepark.

Sorteertips

Volgende tips helpen bij het inzamelen van je afval:

  • Sorteer zo goed mogelijk. Sommige fracties zijn gratis in te leveren op het recyclagepark.
  • Klein gevaarlijk afval bied je aan op de KGA-ophaling.
  • Heb je meubels of spullen die nog in goede staat zijn? Gooi ze dan niet bij het grof vuil, maar breng ze naar de Kringwinkel of bel 09 224 07 15 voor een gratis ophaling van grote hoeveelheden.