Groot Prijkels en complex Deinze

  • 1 maart 2018

Voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Groot Prijkels zijn wegenwerken noodzakelijk. Veneco werkt hiervoor samen met het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer.

Tot half juli 2018 ligt de focus op de centrale as-Karreweg en de nieuwe ontsluiting op de N35/Steenweg Deinze.

Momenteel is er geen verkeershinder.

Meer informatie vind je op de website van Veneco.