Hoe gezond is onze lucht?

  • 2 oktober 2018

Hoe gezond is de lucht in Nazareth? Maar liefst 110 Nazareners deden mee met het grote onderzoek van Curieuzeneuzen, om de concentraties van stikstofdioxide (NO2) in de buitenlucht in kaart te brengen.

Resultaten

In Nazareth is de gemeten luchtkwaliteit goed tot matig. De gemeten concentratie aan stikstofdioxide varieert van 16 tot 32,2 microgram/m³ (indicatieve jaarwaarde). In heel Vlaanderen varieert de concentratie van 10,9 tot 75,3 microgram/m³.

De luchtkwaliteit kan soms sterk verschillen over korte afstand, zelfs binnen eenzelfde straat. Dit heeft te maken met het type bebouwing, een betere lokale ventilatie in de straat, de nabijheid van een kruispunt of verkeerslicht enzovoort. Daarnaast zit er een onzekerheid op de individuele meetwaarden. Mochten we het onderzoek herhalen, dan gaat je meetwaarde niet exact dezelfde zijn: dit kan enkele microgram hoger of lager uitvallen.

Belangrijk is dat de luchtkwaliteit voor je voordeur niet alleen bepaalt hoeveel gezonde lucht jij inademt. De manier waarop je je verplaatst en de plaatsen waar je de dag doorbrengt, spelen zelfs een grotere rol.

Meer weten?

Wat doen we eraan?

Stikstofdioxide is een belangrijke indicator voor luchtvervuiling door verkeer. We kunnen dus allemaal bijdragen aan een betere luchtkwaliteit, vooral door minder de auto te gebruiken.

Als lokaal bestuur promoten we daarom het gebruik van de fiets, het openbaar vervoer of de elektrische auto. Dit doen we door de aanleg van fietspaden en het aankopen van elektrische vervoersmiddelen.

Auto- en buschauffeurs zetten best hun motor uit wanneer ze langere tijd stilstaan, bijvoorbeeld aan een school of een spooroverweg.