Identiteitskaart aanvragen en ophalen

Met je elektronische identiteitskaart of e-ID kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België. Hiermee kan je in het buitenland jouw nationaliteit en identiteit bewijzen.

Beschrijving

Vanaf 12 jaar ben je verplicht een eID te hebben. Vanaf 15 jaar moet je deze ook altijd op zak hebben.

Sinds 1 maart 2014 is de kaart 10 jaar jaar geldig. De eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar is slechts 6 jaar geldig. De eID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

De elektronische identiteitskaart heeft de grootte van een bankkaart en bevat een microchip waarmee je:

 • je identiteit online kan bevestigen om toegang te krijgen tot bvb jouw dossier van het rijksregister of je mutualiteit
 • documenten elektronisch kan ondertekenen
 • kan inloggen op het digitaal loket van de dienst burgerzaken om bvb online documenten aan te vragen of een adreswijziging door te geven (je hebt een kaartlezer nodig).

Bij een adreswijziging moet je geen nieuwe identiteitskaart aanvragen: het adres wordt digitaal aangepast op de chip.

Voorwaarden

De Belgische nationaliteit hebben

Procedure

1. Oproepingskaart

Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijg je automatisch een oproepingskaart om je eID bij de dienst burgerzaken aan te vragen. Heb je nog een geldige kids-ID, dan blijft deze geldig na je 12de verjaardag. Je wordt pas opgeroepen als deze vervalt. Ook wanneer je eID vervalt, krijg je een oproepingsbrief.

De voorwaarden voor je pasfoto en de uiterste datum waarop je je kaart moet aanvragen staan vermeld op je oproepingskaart.

In enkele gevallen kan je zelf een nieuwe identiteitskaart aanvragen, bijvoorbeeld bij beschadiging of verlies of wanneer de pasfoto niet meer gelijkend is.

2. Aanvraag ondertekenen

Bij de dienst bevolking in het gemeentehuis onderteken je de aanvraag voor je nieuwe identiteitskaart.

3. Brief met codes

2 tot 3 weken later krijg je een brief met de PIN- en PUK-code van je nieuwe kaart.

4. Kaart afhalen en activeren

Ga naar de dienst bevolking om je kaart te activeren en mee te nemen. Je hebt hiervoor maximaal 3 maand de tijd. Na deze periode wordt de kaart onherroepelijk vernietigd.
Kan je zelf niet om je identiteitskaart komen? Geef een volmacht mee aan de persoon die je kaart afhaalt.

Bedrag

€ 19,00

Nodig

Bij de aanvraag

 • Je oproepingskaart.
 • Een recente pasfoto die voldoet aan de voorwaarden van de fotomatrix van FOD Binnenlandse Zaken. Opgelet: wanneer de foto op je identiteitskaart niet recent is, kan dit problemen opleveren bij identiteitscontroles, zeker in het geval van automatische gezichtsherkenning op bepaalde luchthavens. De foto van je vorige identiteitskaart voldoet niet aan de vereiste van een ‘recente pasfoto’Een  recente foto is maximaal 6 maanden oud.
 • Je huidige identiteitskaart.
  • Ben je ze verloren of is ze gestolen? Breng jouw rijbewijs of een ander document mee dat jouw identiteit bewijst.
 • Je (vervallen) kids-ID als dit jouw eerste identiteitskaart is.

Bij het afhalen

 • Je nieuwe PIN- en PUK-code.
 • Je huidige identiteitskaart of het attest van verlies of diefstal (bijlage 12) of het attest van inhouding van je oude kaart (bijlage 33).
 • Indien met volmacht: de volmacht en de identiteitskaart van de volmachtdrager.

Uitzonderingen

Ouder dan 75 jaar

Ook personen ouder dan 75 jaar moeten over een elektronische identiteitskaart beschikken. De geldigheid van hun kaart is 30 jaar. Om de 10 jaar moeten de certificaten van de identiteitskaart wel worden vernieuwd, opdat de elektronische identiteitskaart bruikbaar blijft.

Wie zich niet kan verplaatsen

Kan je je niet verplaatsen en heb je een uitnodiging ontvangen om een elektronische identiteitskaart aan te vragen, zorg dan voor :

 • een recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden)
 • € 19,00
 • een doktersattest waarin vermeld staat dat je je niet kan verplaatsen.
 • Ook als je niet meer kan tekenen, heb je een doktersattest nodig dat vermeldt dat je je handtekening niet meer kan plaatsen.

Neem vervolgens contact op met de dienst bevolking om een afspraak vast te leggen. Een medewerker van de dienst burgerzaken zal aan huis komen om je het basisdocument te laten ondertekenen. Een door jou gevolmachtigd persoon mag nadien je identiteitskaart komen activeren en afhalen aan de loketten. 

Spoedprocedure 

Lees verder op de pagina Spoedprocedure identiteitskaart.

Verloren of gestolen identiteitskaart

Lees verder op de pagina Verloren of gestolen identiteitskaart.

Openingsuren en contact

Burgerzaken

Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 50 20
Nu open
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak