Impulssubsidies sport

Erkende Nazarethse sportverenigingen met jeugdwerking kunnen impulssubsidies aanvragen.

Beschrijving

Erkende Nazarethse sportverenigingen met jeugdwerking kunnen bovenop de algemene beleidssubsidies ook impulssubsidies aanvragen. Deze subsidie wordt toegekend op basis van kwalitatieve gegevens (bijscholingen en opleiding, aantal gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren en het aantal uren dat ze les geven, panathlon).

Doelgroep

Erkende Nazarethse sportverenigingen met jeugdwerking.

Voorwaarden

Dit reglement is enkel van toepassing op elke Nazarethse sportvereniging, die voor het betreffende jaar voldoen aan de erkenningsvoorwaarden en die een jeugdwerking aan zijn leden aanbiedt en: 

  • waarvan minimum 1/4 van het totaal aantal jeugdleden in Nazareth woonachtig is,
  • die minstens 5 jeugdleden heeft die de sport binnen de sportvereniging beoefenen,
  • die minimum 1 jaar werking kan bewijzen,
  • die geen club van beroepssporters is,
  • die geen commercieel oogmerk heeft.

Procedure

Elk jaar wordt een invulformulier opgestuurd naar elke erkende Nazarethse sportvereniging. Op datzelfde formulier kunnen ook de gegevens voor de jeugdwerking ingevuld worden.

Bedrag

Het bedrag wordt berekend op basis van een puntensysteem.

Nodig

Ledenlijsten, diploma's lesgevers, betalingsattesten van bijscholingen en opleidingen ...

Team bewegen, gezondheid en jeugd
Openingsuren en contact