Jouw bericht in de infokrant?

Om jouw activiteit in de infokrant te publiceren, voeg je die toe in de uitdatabank. Of vul het formulier in en verstuur het via e-mail.

docx bestandFormulier infokrant (37 kB) : voor 1 activiteit

docx bestandFormulier opsomming (36 kB): voor een opsomming van activiteiten

Beschrijving

Verenigingen kunnen hun activiteiten laten aankondigen in de infokrant, op voorwaarde dat ze beantwoorden aan de richtlijnen en als ze op tijd in de uitdatabank ingevoerd zijn.

Deadlines

 • maandag 29 januari voor editie maart (verschijnt 27 februari 2018)
 • woensdag 28 februari voor editie april (verschijnt 28 maart 2018)
 • donderdag 29 maart voor editie mei (verschijnt 27 april 2018)
 • woensdag 25 april voor editie juni (verschijnt 29 mei 2018)
 • woensdag 30 mei voor editie juli - augustus (verschijnt 27 juni 2018)
 • dinsdag 10 juli voor editie september (verschijnt 29 augustus 2018)
 • woensdag 29 augustus voor editie oktober (verschijnt 27 september 2018)
 • donderdag 27 september voor editie november (verschijnt 26 oktober 2018)
 • vrijdag 26 oktober voor editie december (verschijnt woensdag 28 november 2018)
 • zondag 25 november voor editie januari (verschijnt donderdag 27 december 2018)

Herinneringsmail

Krijg je graag een herinneringsmail enkele dagen vóór de deadline? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrieven (elders op deze pagina).

Let op. Als je eens géén herinneringsmail krijgt, blijven de deadlines geldig. Noteer ze dus op voorhand in je agenda: zo mis je geen enkele editie!

Voorwaarden

De activiteit moet beantwoorden aan de richtlijnen.

De activiteit is voor iedereen toegankelijk en uitdrukkelijk bedoeld voor een ruim publiek.

 • Geen activiteiten voor genodigden of voor een specifieke groep van mensen. Bv. niet alleen voor kinderen van een bepaalde school en/of hun (groot)ouders.
 • Geen activiteiten hoofdzakelijk voor leden. De organisator wordt gevraagd zijn leden zelf op de hoogte te brengen. Bv. geen vergadering, kerstfeest, paasviering, uitstap voor leden en hun familie.
 • Wel toegelaten: activiteiten voor een bepaalde leeftijdscategorie, activiteiten voor alle langdurig zieken, en dergelijke.
 • Een aaneensluitende reeks activiteiten waarbij men moet inschrijven voor het geheel van de reeks, wordt niet meer aangekondigd eens de reeks gestart is.
 • Terugkerende activiteiten waarbij iedereen op gelijk welk moment kan aansluiten, worden beknopt vermeld.

De activiteit wordt georganiseerd door of in samenwerking met ...

 • het gemeentebestuur Nazareth, een gemeentelijke adviesraad van Nazareth of een lokale publieke instantie (ocmw, pwa, politie, brandweer, intergemeentelijk samenwerkingsverband)
 • een school of vereniging met zetel of werkingsgebied in Nazareth (dus geen bovenlokale activiteiten, tenzij de lokale vereniging uitdrukkelijk ook niet-leden uitnodigt om zich in groep naar deze activiteit te verplaatsen)

De activiteit heeft niet als hoofddoelstelling het verwerven van winst.

 • Geen tombola, verkoopactie of andere commerciële activiteit.
 • Wel toegelaten: een winstgevende activiteit georganiseerd door een school of een vereniging, op voorwaarde dat de winst dient ter ondersteuning van de eigen werking of van een organisatie met onbaatzuchtig doel.

Procedure

Tekst opsturen

 1. Voer je activiteit in op de website www.uitdatabank.be. Dan komt hij automatisch in de infokrant.
 2. Stuur eventueel een foto van goede kwaliteit (jpg, minstens 2000 pixels breed) naar infokrant@nazareth.be.

Redactie

De redactionele artikels in de Infokrant worden geschreven vanuit het standpunt van de gemeente. De redactie behoudt zich het recht voor:

 • redactionele of taalkundige aanpassingen te doen of te herschrijven in functie van de leesbaarheid en de gemeentelijke huisstijl,
 • de tekst in te korten om het evenwicht tussen verschillende artikels te bewaren en om indien nodig plaats te winnen,
 • het artikel te weigeren als het een herneming is uit een vorige (recente) Infokrant.

Bedrag

Gratis. We verkopen geen advertentieruimte.

Schrijf in voor onze berichten

Schrijf je hier in voor de e-mails die we versturen:

 • wanneer de deadline voor de infokrant nadert,
 • wanneer er een nieuwe infokrant online staat.

Infokrant
Openingsuren en contact

Communicatie en onthaal

Tel. 09 382 82 82
Nu open
08:30-12:00