Lid worden van jeugdvereniging

Het gemeentebestuur geeft een toelage toe aan kinderen en jongeren die zich voor het eerst bij een erkende jongerenvereniging of een vereniging met erkende jongerenwerking inschrijven.

Doelgroep

Jongeren tot 16 jaar.

Voorwaarden

  • In de jaren voorafgaand aan de aanvraag, was het kind geen lid van de vereniging waarbij het zich aansluit.
  • Je hebt in het verleden nog geen toelage op basis van dit reglement ontvangen.
  • Je betaalde een lidgeld aan de vereniging voor een lidmaatschap van 12 maanden.
  • De inschrijving is bij een jongerenvereniging of een vereniging met een jongerenwerking die door het gemeentebestuur is erkend.
  • De aanvraag kan ingediend worden tot het jaar waarin het kind 16 jaar wordt. 
  • De aanvrager oefent het ouderlijk gezag uit over het kind of de jongere.

Procedure

  • Je dient een aanvraagformulier in binnen de vier maanden na de inschrijving. Het formulier is ook te krijgen aan het loket vrije tijd. 
  • Vul alle gegevens volledig en correct in. Zet de datum en je handtekening op het formulier en geef het af in het gemeentehuis.
  • Het college van burgemeester en schepenen beslist over de ontvankelijkheid van de aanvraag.
  • Als alle voorwaarden vervuld zijn, zal de toelate uitbetaald worden.

Bedrag

De toelage bedraagt maximaal 10 euro.

Openingsuren en contact