Gemeentelijke mantelzorgpremie

Dankzij de mantelzorgpremie kan je jouw mantelzorger een beetje vergoeden voor de hulp die je van hem of haar krijgt.

Beschrijving

Chronisch zieken, personen met een handicap en zorgbehoevende ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daarvoor kunnen ze rekenen op de inzet van mantelzorgers: toegewijde vrienden of familieleden die een deel van de zorg op zich nemen. De gemeente geeft de zorgbehoevenden en hun mantelzorgers een financieel duwtje in de rug met de mantelzorgpremie.

Doelgroep

Inwoners van Nazareth die geholpen worden door een niet-professionele mantelzorger.

Voorwaarden

De zorgbehoevende is niet meer in staat voor zichzelf te zorgen en de elementaire huishoudelijke taken te verrichten. Blijvende hulp van een familielid, vriend(in), kennis is noodzakelijk.

De evaluatie van de zorgbehoevendheid wordt vastgesteld via attesten van de FOD Sociale Zekerheid, het ziekenfonds of de thuisverpleging.

Extra voorwaarden:

 • De zorgbehoevende verblijft thuis of woont in bij een familielid in Nazareth.
 • Kinderen onder de 21 jaar die in een internaat verblijven, hebben recht op de helft van de premie.
 • Het inkomen van de zorgbehoevende (of van de ouders of voogd in het geval van zorgbehoevende kinderen en verlengd minderjarigen) mag een bepaalde grens niet overschrijden.

Meer informatie over de voorwaarden vind je in het reglement.

Procedure

De aanvraag voor de mantelzorgpremie wordt op naam van de zorgbehoevende ingediend aan het onthaal in het sociaal huis.

 • Je brengt het aanvraagformulier samen met de gevraagde attesten binnen.
 • De maatschappelijk werker onderzoekt of je in aanmerking komt voor de premie.
 • Na goedkeuring van het dagelijks bestuur ontvang je de toelage op je rekening.
 • De premie gaat in de eerste dag van de maand volgend op de datum van aanvraag en wordt per kwartaal uitbetaald.

Bedrag

 • De premie bedraagt € 75 per maand
 • Indien er recht is op de zorgpremie van de Vlaamse zorgverzekering dan bedraagt de premie € 40 per maand
 • De toelage wordt, per kwartaal, gestort op de bankrekening van de zorgbehoevende
 • De zorgbehoevende gebruikt deze premie als ondersteuning voor de mantelzorger

Nodig

Je brengt als zorgbehoevende volgende attesten mee:

 • Het aanvraagformulier: de maatschappelijk werker kan dit samen met jou invullen.
 • Jouw identiteitskaart.
 • Het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting of een uittreksel van de recentste inkomsten indien niet in het bezit van een aanslagbiljet van de personenbelasting.
 • Het zorgbehoevendheidsattest.
 • Een bewijs van de zorgkas van je mutualiteit of er al dan niet recht is op de zorgpremie.
 • Jouw bankrekeningnummer.
 • In voorkomend geval: een verklaring van verblijf in een internaat.
Openingsuren en contact

Zorgloket

Sociaal huis
Zwanestraat 30
9810 Nazareth
België
Nu gesloten