Nieuwe bestuursploeg

  • 3 december 2018

Op 2 januari 2019 zal de nieuwe bestuursploeg de eed afleggen voor de legislatuur 2019-2024. De namen van burgemeester en schepenen kunnen we nu al meedelen, samen met hun verantwoordelijkheden.

Danny Claeys, burgemeester

Algemeen beleid, personeel, communicatie, inspraak en participatie, intercommunales, politie, brandweer, erediensten, regionale economie, ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Thomas Van Ongeval, eerste schepen

Financiën, bevolking, burgerlijke stand en begraafplaatsen, jeugd, cultuur en erfgoed, internationale contacten.

Viviane De Preester, tweede schepen

Landbouw, tuinbouw en plattelandsbeleid, handel, middenstand en markten, gezondheid, kinderopvang, toerisme en recreatie, evenementen.

Peter Versnaeyen (2019-2021) en Dirk Vos (2022-2024), derde schepen

De eerste drie jaren neemt Peter Versnaeyen het derde schepenambt op. De laatste drie jaren van de legislatuur neemt Dirk Vos dit over.

Onderwijs, milieu en openbare netheid, energie, duurzaamheid, dierenwelzijn, kwaliteitsbeleid en klachtenbeheer, administratieve vereenvoudiging.

Ivan Schaubroeck, vierde schepen

Openbare werken, mobiliteit, sport, infomaticabeleid.

Annemie De Gussem, vijfde schepen

Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Welzijn, wonen, ouderenbeleid, noord-zuidbeleid.

Voorzitter gemeenteraad

Dirk Le Roy wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter van de gemeenteraad.